Advertentie
Advertentie

Geknoei met nukleair afval wordt Europees schandaal

Het geknoei met nukleair afval in het SCK te Mol blijkt veel grotere dimensies te krijgen. Zo zijn er aanwijzingen dat er gepeuterd werd met de transportdokumenten van vaten met atoomafval, die tussen Transnuklear en Zweedse bedrijven heen en weer werden vervoerd. Tenminste één van deze firma's verwerkt ook Russisch kernafval. In West-Duitsland heeft milieuminister Töpfler ontkend dat de sluiting van Nukem, de belangrijkste aandeelhouder in Transnuklear, iets te maken heeft met de verdenkingen die op het bedrijf rusten over de uitvoer van splijtstoffen naar Pakistan en Libië. De meeste officiële instanties betwijfelen ondertussen of deze laatste bewering op waarheid berust.