Advertentie
Advertentie

Gekombineerd vervoer verder gesteund

Om het gekombineerd vervoer trein-weg aan te moedigen, stelt de Europese kommissie voor het reglement dat de overheidshulp aan dit vervoerstype toelaat tot eind 1992 te verlengen. Krachtens dit reglement kan overheidshulp verstrekt worden aan de investeringen voor de infrastruktuur van het gekombineerd vervoer (waardoor aanhangwagens van vrachtwagens per spoor aangevoerd worden), alsook voor de vaste en mobiele uitrusting die nodig is om dit vervoer mogelijk te maken. In sommige gevallen kan zelfs overheidshulp verstrekt worden ter financiering van de werkingskosten.