Gekonsolideerde balansen stellen pers, revisoren en analisten voor uitdaging

BRUSSEL (tijd) - De Belgische bedrijven kwijten zich al bij al vrij goed van hun recente plicht tot opstelling van gekonsolideerde jaarrekeningen die een globaal inzicht geven in het ekonomisch belang van groepen en consortia. De juiste afbakening van de konsolidatiekring en de verwerking van goodwill blijven omstreden hangijzers. Een technische materie als konsolidatie stelt ook pers, analisten, revisoren en universiteiten voor een konkrete uitdaging stelt, zegt Jean-Paul Servais (ULB), die als eerste een diepgaande studie naar de kwaliteit van gekonsolideerde jaarrekeningen uitvoerde. Konsolideren: het klinkt technisch en saai, maar het is wel belangrijk. Groepsrekeningen of gekonsolideerde jaarrekeningen dringen zich in toenemende mate op voor al wie enig zicht wil krijgen op het gewicht van de bedrijfs- en financiële wereld. Zo'n groepsrekening ziet er vaak totaal anders uit dan die van de NV. Delhaize 'De Leeuw' vormt daar een mooie illustratie van. De NV publiceert een balanstotaal van 44,6 miljard fr. Voor de groep is dat maar liefst 123 miljard.