Geld en propere handen: de financiële sektor zoekt naar een morele kode

(tijd) - Na de snelle jaren tachtig, de propere jaren negentig. De vreugdedans van ijdelheden landde in een redelijke crash van voorkennisschandalen, oplichting, overtilde kredieten en pure fraude. Nationaal en internationaal zoekt de financiële wereld naar nieuwe normen en kodes om haar geschonden blazoen op te poetsen. Dus ook in België. Hoe oud is deze wereld? Geld en etiek hebben in onze beschaving altijd al een moeilijke verhouding gehad. Eeuwen aan een stuk is rijk worden een soort zonde geweest, een slingerbeweging die met de regelmaat van de klok terugkomt. Proper geld verdienen mag vandaag nog steeds, maar anders liever niet.