Advertentie
Advertentie

Geld is de beste vriend

Van vriendschap heb ik veel gehoord, Maar wat men daarvan meld', In tegenspoed, geloof mijn woord, Geen beter vriend dan geld. Ja geld is de vriend, Die 't best u dient, Ja geld is de beste vriend. Bedreigt u soms een bange kwaal, En hebt gij d'Arts besteld, Dan - 't voegt dat men de kunst betaal', - Geen beter vriend dan geld. Ja geld is de vriend, Die 't best u dient, Ja geld is de beste vriend. Wilt ge, om een lang Proces te ontgaan, Dat u met zorgen kwelt, U soms met Praktizijns beraân, Geen beter vriend dan geld. Ja geld is de vriend Die 't best u dient, Ja geld is de beste vriend. Zij slechts de brandkast boordevol, En 't leed wordt niet geteld. Dus, wat de wijsgeer smale en schroll', Geen beter vriend dan geld. Ja geld is de vriend Die 't best u dient, Ja geld is de beste vriend. Jacob Van Lennep (1802 - 1868). Lid van de Nederlandse Tweede Kamer, bracht ook de eerste uitgave van Multatuli's "Max Havelaar' tot stand.