Gelderse Papiergroep: hogere omzet, lagere winst

(tijd) - De Nederlandse papierfabrikant Gelderse Papiergroep realizeerde in het boekjaar 1988 een hogere omzet, maar de winst lag gevoelig lager. Het dividend blijft onveranderd op 5,25 gulden per aandeel. De lagere winstcijfers worden toegeschreven aan een stijging van de grondstoffenprijzen en aan investeringen in de produktie-installaties. In 1989 zal alles echter weer goed gemaakt worden en zal de stijgende lijn uit het recente verleden kunnen doorgetrokken worden, aldus een woordvoerder van de groep.