Geldgebrek en politieke verdeeldheid belemmeren heropbouw Bosnië

SARAJEVO (afp) - Donderdag en vrijdag heeft in Florence de ministeriële conferentie over de toepassing van de vredesakkoorden voor Bosnië-Herzegowina plaats. Een van de pijlers van het vredesakkoord van Dayton was de heropbouw van het verwoeste Bosnië. Een half jaar na het akkoord moet de internationale gemeenschap in Florence een oplossing zoeken voor het geldgebrek en de politieke verdeeldheid die de heropbouw van het land vertragen.Na vier jaar oorlog is Bosnië compleet verwoest, de economie is het slachtoffer van de etnische verdeeldheid en meer dan de helft van de bevolking is werkloos. Het jaarlijks inkomen ligt niet hoger dan in een derde-wereldland en schommelt rond de 15.000 frank. Door het schrijnend geldtekort kan de Bosnische staat geen pensioenen, ministers of bedienden meer uitbetalen.