Geldmarkt iets verkrapt

(tijd) - De wekelijkse tender van de Nationale Bank van België (valutadatum 17.06.1992, vervaldag 24.06.1992) werd uitgeschreven tegen een onveranderde rentevoet van 9,30 pct. Het totaal aan inschrijvingen bedroeg 219.100 miljoen frank, het toegewezen percentage was 11,25 pct en het toegewezen bedrag 24.850 miljoen frank. De likwiditeit op de geldmarkt werd daarmee iets verengd. Vorige week beliep de tender 25.100 mln frank.