Advertentie
Advertentie

Geldmarkt verruimt

(tijd) - Tijdens de afgelopen weekstaatperiode ging van de zogenaamde faktoren die de geldmarktlikwiditeit kunnen beïnvloeden, een verkrappend effekt uit. Dit als gevolg van een toename van de biljettenomloop. Het verkrappend effekt werd evenwel afgezwakt door een daling van het deposito van de Belgische Staat.