Advertentie
Advertentie

Geldmarkt wordt krapper

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is tijdens de voorbije weekstaatperiode flink gedaald. De verruimende invloed van de zogenaamde autonome faktoren werd immers meer dan gekompenseerd door de vermindering van de likwiditeitsverstrekking door de Nationale Bank (NBB).