Geldmarktlikwiditeit verruimd tijdens de voorbije week

BRUSSEL (belga) - Tijdens de afgelopen weekstaatperiode brachten de faktoren die autonoom de geldmarktlikwiditeit kunnen beïnvloeden per saldo een verruimingseffekt teweeg, dit ten gevolge van de daling van de biljettenomloop. Tegen die achtergrond schroefde de Nationale Bank haar likwiditeitsverstrekking aan de geldmarkt terug.