Geldstromen bedrijven belangrijker dan rendabiliteit en winst per aandeel

ANTWERPEN (tijd) - "Het management zou minder aandacht moeten geven aan traditionele criteria zoals de groei van de winst per aandeel en de toename van de rendabiliteit, maar moet zich meer koncentreren op de geldstromen in de onderneming. De bedrijfsstrategie moet beoordeeld worden op de waarde die ze schept voor de aandeelhouders'. Dat stelde E. Geeraert op een studiedag van de Ufsia Managementschool IPO over de kreatie van "eigenaarswaarde'.