Advertentie
Advertentie

Geldtekort bedreigt Nederlandse partijen

(van onze correspondent)DEN HAAG (tijd) - Teruglopende ledenaantallen nopen de Nederlandse politieke partijen tot een roep om meer overheidsgeld. Partijvoorzitters willen eigenlijk een verdubbeling. Het Nederlandse kabinet voelt er niet veel voor. Den Haag houdt voorlopig vast aan 10 miljoen gulden (4,5 miljoen euro) per jaar. Dus wordt het idee van partijsponsoring weer opgerakeld.