Advertentie
Advertentie

Geldverslindende oefening in Slavisch broederschap

(tijd) - De geplande unie tussen Wit-Rusland en Rusland beoogt meer dan verhoging van het welzijn van beide Slavische broedervolkeren. De Wit-Russische president wordt ervan verdacht een gooi naar de macht in Moskou te willen doen, als de hereniging een feit is. Boris Jeltsin flirt met de hem tegenwerkende communisten. Hij wil graag als een Russische Helmut Kohl de geschiedenis ingaan, die de Groot- en Wit-Russen herenigde en iets van de luister van de vergane Sovjetunie herstelde.De tekst van het unieverdrag is niet openbaar gemaakt. Desondanks is het 'ontwerpreglement' van de toekomstige unie van Rusland en Wit-Rusland in beide landen momenteel onderwerp van een zogeheten 'brede maatschappelijke discussie'. Aangekondigd door president Boris Jeltsin op 2 april, de datum waarop hij en zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko goedkeuring gaven aan het nog steeds niet officieel gepubliceerde 'reglement'. Waarschijnlijk wordt het begin mei voorgelegd ter ratificatie aan de respectieve parlementen. Veel tijd voor bezinning op een fusie rest er dus niet. De ondertekenaars lijken daarbij ook weinig belang te hebben.