Advertentie
Advertentie

Gele kaart

De overheid speelt tijdens Euro 2000 grof spel. De organisatie van het Europees Kampioenschap voetbal voor landenploegen in België en Nederland moet het Belgische blazoen in het buitenland opsmukken. Een vlekkeloze organisatie moet de herinnering aan het Heizeldrama, de zaak-Dutroux en de dioxinecrisis uitwissen. De voorbije weken stuurde de paarsgroene regering minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne naar alle deelnemende landen om bilaterale samenwerkingsakkoorden af te sluiten. Na afloop van deze rondreis liet de minister op een persconferentie weten dat België en zijn ordehandhavers klaar zijn om het voetbalfeest in goede banen te leiden en de - blijkbaar - onuitroeibare hooligans te beletten om keet te schoppen. Volgens de minister maken de politiemensen er een erezaak van om hun Euro 2000 succesvol af te werken.De uiterlijke rust die de overheid tentoonspreidt, staat in schril contrast met de vaststellingen op het terrein. De sociale onrust die het nieuwe statuut van de geïntegreerde politie, een nasleep van de zaak-Dutroux, met zich meebrengt, dreigt tijdens Euro 2000 te leiden tot stakingen van de Luikse gemeentepolitie en het liberale VSOA tijdens de wedstrijddagen.Bovendien bleken donderdagavond tijdens de laatste speeldag van de Belgische voetbalcompetitie de ordehandhavers niet opgewassen tegen de verwachte feestvreugde van de supporters van Gent, GBA en neo-eersteklasser Antwerp. Telkens liep het voetbalfeest uit de hand en kwam het tot volgens de ordehandhavers onverwachte confrontaties met de supporters.Wat moet dat worden wanneer tijdens Euro 2000 rivaliserende supportersclans, zoals de Engelse en Duitse hooligans in Charleroi, tegenover mekaar komen te staan? Dat is de vraag die op ieders lippen ligt na de rellen donderdagavond. Bij de overheid is men gerust in de goede afloop. Met de hulp van buitenlandse politiemensen denkt men de risico-supporters op de voet te kunnen volgen en tijdig te kunnen neutraliseren. Hiervoor zijn in alle speelsteden van Euro 2000 extra cellen voorzien. Buitenlandse fans die administratief zijn aangehouden, omdat zij bijvoorbeeld op het punt stonden een misdrijf te plegen, gaan onverbiddelijk 12 uren de cel in en worden nadien het land uitgezet. Hooliganspecialisten vrezen dat het optimisme van de Belgische overheid voorbarig is. Ten eerste omdat het mobiliteitsplan, dat er moet voor zorgen dat alle fans tijdig in het stadion geraken, bijvoorbeeld donderdagavond in Charleroi flagrant faalde. Als dat voor de wedstrijd Engeland-Duitsland ook gebeurt, dan kunnen de gevolgen zeer erg zijn. Ten tweede omdat de de hooligans het gevaarlijkste zijn wanneer hun optreden niet wordt verwacht. De Belgische hooligans, die op Europees vlak meelopers zijn, hebben dit donderdagavond nog eens bewezen. En de politiediensten bewezen op hetzelfde ogenblik dat zij niet altijd over voldoende inschattingsvermogen beschikken.Voor Euro 2000 zijn alle voorzieningen getroffen zodat de Belgische speelsteden Brussel, Luik, Charleroi, Brugge geen slachtvelden worden. Bovendien wordt Antwerpen als uitgaanscentrum extra in het oog gehouden. Maar als de hooligans, die met elkaar via gsm en e-mail in verbinding staan, plots elders zouden opduiken, kunnen de gevolgen hiervan het Belgische imago flink aantasten. Stephan VERHEYDEN