Geleerden ruziën over menselijk genoom

LONDEN (reuters/afp) - De publicatie van de ontcijfering van het menselijke genoom heeft niet alleen voor wetenschappelijke opschudding gezorgd, maar ook voor een ruzie tussen de twee partijen die lange tijd eendrachtig aan de ontcijfering van het menselijke DNA werkten. De twee partijen beschuldigen elkaar van het breken van gemaakte afspraken. Op wetenschappelijk vlak viel vooral op dat de mens veel minder genen heeft dan oorspronkelijk werd voorspeld.