Geleidelijke verkoop van aandelen pensioenspaarfondsen

(tijd) - Om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Commissie voor de pensioenspaarfondsen wil de Belgische Vereniging van Beleggingsfondsen (BVICB) de fondsen de mogelijkheid bieden om hun participaties in Belgische aandelen geleidelijk af te bouwen. Dat meldde de BVICB eerder. Over een periode van minstens zes maanden zouden de dagelijkse verkopen van Belgische aandelen niet meer dan 0,50 procent van de beheerde activa mogen bedragen, is het concrete voorstel van de BVICB. Zo meldt nu de Franstalige krant LEcho. De BVICB voorziet wel uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld bij een aandelencrash. De EU-Commissie dringt erop aan dat de Belgische pensioenspaarfondsen hun investeringsbeperkingen zouden opheffen omdat ze indruisen tegen het vrije Europese kapitaalverkeer. De pensioenspaarfondsen moeten minstens 30 procent beleggen in Belgische aandelen en mogen maximaal 10 procent investeren in buitenlandse aandelen die op Euronext Brussel noteren. Een plotse opheffing van die investeringsbeperkingen kan zwaar wegen op de Brusselse beurs omdat de pensioenspaarfondsen belangrijke beleggers zijn in Brussel. De BVICB maakte haar voorstellen, onder meer in samenspraak met de Belgische Vereniging van Banken (BVB), inmiddels over aan het ministerie van Financiën. Die zal een voorstel doen aan de Commissie.