Advertentie
Advertentie

Gelijk bedrijfspensioen voor man en vrouw komt er eindelijk

(tijd) - Mannen en vrouwen krijgen voortaan een gelijk bedrijfspensioen. De bedrijven met zo'n pensioenplan hebben er trouwens alle baat bij vaart te zetten achter de aanpassing. Want zolang de gelijkheid geen feit is, kan de benadeelde groep - en dat zijn de mannen - de voordelen opeisen die toegekend worden aan de bevoordeelde groep. Omdat de meeste bedrijven wellicht geen nivellering naar boven kunnen of willen toepassen, ziet het er naar uit dat de vrouwen zullen moeten inleveren.In mei is het precies vijf jaar geleden dat het Europese Hof van Justitie het spraakmakende Barber-arrest velde. Volgens artikel 119 van het Verdrag van Rome dat in gelijke beloning voorziet voor mannen en vrouwen, moet ook het aanvullend bedrijfspensioen gelijk zijn, want het gaat hier eveneens om een beloning. In een zopas verspreide mededeling aan verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen legt de Kontroledienst voor de Verzekeringen (CDV) de procedure uit hoe die moet toegepast worden. De pensioenreglementen van pensioenfondsen en groepsverzekeringen moeten voortaan het principe van gelijkheid bevatten. Dat betekent dat het aanvullend bedrijfspensioen van mannelijke en vrouwelijke werknemers vanaf 17 mei 1990 - de datum van het Barber-arrest - op dezelfde manier moet worden berekend. Voor vrouwen werd tot nu toe rekening gehouden met een kortere loopbaan van 40 jaar tegen 45 jaar voor de mannen.