Gelijkekansenbeleid van Janssens is concreet, maar weinig ambitieus

(tijd) - 10 procent nieuwe verkozenen, honderd bijkomende vrouwen en één allochtoon extra per federatie. Dat waren de voornaamste gelijkekansendoelstellingen die SP-voorzitter Patrick Janssens formuleerde voor de lijstvorming bij de gemeenteraadsverkiezingen. Weinig ambitieus en op geen enkele manier afdwingbaar, maar ten minste concreet, reageerde Jongsocialisten-voorzitster Caroline Gennez donderdag, bij de voorstelling van het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt voor alle partijen steeds moeilijker jongeren te vinden die politiek actief willen worden, luidde het. Zeker voor de Vlaamse socialisten die op 13 juni slechts 8 procent van de stemmen bij de min-30-jarigen binnenrijfden. Onze partij lijkt op een bedrijf dat geen nieuwe medewerkers vindt. Wie zich wel aandient, maakt vaak snel carrière. Maar dat wil niet zeggen dat het ook om bekwame mensen gaat, merkte Gennez op.Met het draaiboek Cuisine électorale willen de Jongsocialisten hun kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met raad en daad bijstaan. Het draaiboek is een gids met praktische informatie over campagnemateriaal, omgaan met de media, ... Daarnaast worden ook inhoudelijke ideeën aangereikt. Jongerenkandidaten moeten meer te vertellen hebben dan dat ze jong of nieuw zijn en ze een beter fuifbeleid willen, klonk het.De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober zijn volgens de Jongsocialisten de eerste test om te zien of het de SP-partijtop echt menens is met de vernieuwing en verjonging. Ze pleiten voor positieve discriminatie van jongeren en vrouwen. Om de criticasters, vaak gezapige mannelijke politici van middelbare leeftijd, de mond te snoeren, willen de Jongsocialisten dit jaar de socialistische kamer- en senaatsfractie politiek-kwalitatief evalueren. StS