Gelijkmatige winstontwikkeling bij energieholding Electrafina

(tijd) - Het nettoresultaat van Electrafina, de groep die voornamelijk de oliebelangen van de groep Frère controleert, is lichtjes gedaald over 1995. Het resultaat zakte met een procent tot 5,29 miljard frank. Het courant resultaat nam daarentegen toe met 12 procent.De goede courante resultaten van Electrafina liggen uiteraard in lijn met de goede prestaties van de deelnemingen: Petrofina bracht 16 procent meer aan, Tractebel zeven procent, Audiofina zeventien procent en Momument Oil and Gas 39 procent. Bovendien profiteerde de groep nog eens van de verruiming van de beschikbare werkmiddelen verkregen uit de kapitaalverhoging van 10,3 miljard frank in juli 1994.