Gelijktijdige verkiezingenbotsen op felle kritiek

(tijd) - Het voorstel om de federale en de regionale verkiezingen altijd te laten samenvallen, kreeg gisteren veel kritiek in het Vlaams Parlement. De Agalev-fractie riep de leden van de Vlaamse regering op, af te spreken niet deel te nemen aan de federale verkiezingen van 2003. CD&V, Vlaams Blok en N-VA willen dat verkozen kandidaten verplicht worden hun mandaat op te nemen.