Advertentie
Advertentie

GeloofwaardigheidKris VAN HAMME

De voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), Eddy Wymeersch, haalde gisteren scherp uit naar het wetsontwerp over de hervorming van het financiële toezicht. Verrassend, want Wymeersch staat bekend als een aanhanger van de hervorming.De financiële toezichthouders van dit land, de CBF en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), moeten dringend nauwer samenwerken in de controle op financiële ondernemingen. De scheidingslijnen tussen banken en verzekeraars zijn de voorbije jaren immers steeds vager geworden. Ook de Nationale Bank (NBB) wordt als waakhond van de financiële stabiliteit meer bij het toezicht betrokken.Het lijvige wetsontwerp heeft daarom zeker zijn merites. Behalve voor een toenadering tussen de NBB, CBF en CDV, zorgt het ook voor een onafhankelijke controle op de Brusselse beurs. De beurs organiseert sinds 1995 zelf haar controle; die bevoegdheid verschuift nu naar de CBF. Een ander pluspunt is de aanpassing van de organisatie van de CBF aan de regels van deugdelijk bestuur. De macht van de voorzitter en de rol van de politiek benoemde Raad van toezicht van de CBF wordt ingeperkt. Het directiecomité van de CBF krijgt voortaan alle beslissingsmacht.Afgaand op de kritiek van de voorzitters van de CBF en de CDV lijkt de hervorming echter verre van perfect. Dat is misschien een gevolg van het feit dat beide instellingen niet of beperkt betrokken werden bij de hertekening van het toezicht. CDV-voorzitter Willy Lenaerts zei vorige week, nooit om zijn mening gevraagd te zijn. De CBF is dan weer nooit gehoord over de aanpassing van de interne organisatie en het toezicht op de financiële markten.België is met zijn nieuwe en complexe toezichtstructuur bovendien wel erg voortvarend. Volgens Wymeersch is geen enkele centrale bank in de wereld betrokken bij de controle op zowel de bank-, de verzekeringssector als de financiële markten. Wanneer binnenkort een geharmoniseerde Europese toezichtstructuur het licht ziet, is de kans zeer groot dat ons land opnieuw mag sleutelen.De mogelijkheid bestaat dat de NBB, waar politici en belangengroeperingen het voor het zeggen hebben, de meerderheid van de directiezetels bekleedt bij de CBF en de CDV. Er kan dan nog moeilijk sprake zijn van een onafhankelijke werking van beide toezichthouders. Bij de CBF ontstaat er zelfs een ernstig belangenconflict, aangezien ze als toezichthouder van de financiële markt ook de beursgenoteerde NBB controleert.Ten slotte creëert men binnen de CBF en de CDV de nieuwe functie van secretaris-generaal. Volgens Wymeersch heeft deze persoon buitensporig veel macht, al was het maar omdat voor alle regelingen zijn tweede handtekening vereist is. In dit NMBS-scenario loert het gevaar voor politieke inmenging om de hoek, en is deugdelijk bestuur wel heel veraf.In een omgeving waar de kwaliteit van het toezicht steeds belangrijker wordt, speelt men best niet te veel met de geloofwaardigheid van onze toezichthouders.