Advertentie
Advertentie

Geluid, bodem en lucht ook in milieu-aktieterrein

(tijd) - Na de watervervuiling en de vaste afvalstroom gaat de Vlaamse overheid nu ook de geluidshinder en de bodem- en luchtverontreining aanpakken. Hoe konkreet, daarover is niets terug te vinden in het regeerprogramma, dat enkel stelt dat er aktieplannen komen. Inzake openbare werken en verkeer, ligt het aksent op veiligheid, leefbaarheid en openbaar vervoer.