Gemeenschappen willen films keuren

(tijd) - De Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschapsexecutieven hebben beslist voortaan gezamenlijk de bevoegdheid inzake filmkeuring uit te oefenen. Merkwaardig is dat de benoeming van de leden van de nationale toezichtkommissie vandaag op de agenda staat van de ministerraad.