Gemeenschappen worden bevoegd voor kinderbijslag

(tijd) - Naast de hervorming van de sociale zekerheid (SZ) omvat de VLD-tekst ook nog de wijziging van een aantal andere elementen van het sociaal beleid. Zo wordt gepleit voor de federalizering van de kinderbijslag, voor een "objektief selektieproces' bij het begin van de geneeskunde-studies, en voor een nieuw tewerkstellingsbeleid. * "Om een koherent gezinsbeleid mogelijk te maken, worden de bevoegdheden inzake kinderbijslag overgeheveld naar de gemeenschappen'.