Gemeente besturen kost partij stemmen

(tijd) - Belastingen verhogen kost een partij geen stemmen, maar besturen heeft wel een electorale prijs. In de periode 1982-2000 verloren de gemeentelijke bestuurspartijen gemiddeld 1,1 procentpunt, blijkt uit een studie van de VUB. Partijen die alleen besturen, worden extra hard getroffen. Tot die conclusie komen Bruno Heyndels, professor Economische Analyse van Politieke Besluitvorming aan de VUB, en de vorser Jan Vermeir. Ze onderzochten de invloed van het belastingbeleid op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 1988, 1994 en 2000. Het goede nieuws voor de Vlaamse schepenen en burgemeesters is dat belastingen verhogen geen stemmen kost. Het slechte nieuws is dat ze hoe dan ook een grote kans maken om kiezers te verliezen, gewoon omdat ze geregeerd hebben. Over de drie verkiezingen heen verloren de gemeentelijke bestuurspartijen gemiddeld 1,1 procentpunt. Partijen die alleen bestuurden, gingen sterker achteruit dan partijen uit coalities. Als een partij alleen de macht heeft, is het voor een ontevreden kiezer duidelijk wie het ongewenste beleid gevoerd heeft. Als meerdere partijen samen besturen, is het voor de kiezer moeilijker uit te maken wie verantwoordelijk is. Het aantal coalities is de voorbije twintig jaar toegenomen. In 1982 werd een Vlaamse gemeente bestuurd door gemiddeld 3,9 partijen. In 1994 liep dat op tot 4,4. In twee op de vijf gemeenten in Vlaanderen is een partij aan de macht. Als er veel partijen in de coalitie zitten, vergroot de kans op herverkiezing. Veel partijen in de oppositie doen die kansen afnemen. Hoe meer partijen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hoe duidelijker het verlies voor de bestuurspartijen. Belastingen verlagen om de kiezer gunstig te stemmen, werkt niet, blijkt uit de VUB-studie. De resultaten steunen de theorie die in de politiek-sociologische literatuur bekendstaat als 'klachtasymmetrie'. Negatieve gebeurtenissen, zoals een economische recessie, bepalen de verkiezingsuitslag sterker dan positieve. Werkloosheid en economische groei hebben geen significante invloed op het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen. BH