Gemeente kan Elia-geldop begroting inschrijven

(belga) - De Vlaamse steden en gemeenten kunnen in hun begroting voor 2004 twee derde van de inkomsten inschrijven die ze vroeger uit elektriciteitsdividenden kregen. Het geld komt van de Elia-heffing. De rondzendbrief daarover, van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul Van Grembergen (spirit), is bij de gemeenten aangekomen. Toppolitici van de VLD en sp.a-spirit waren de regeling begin deze maand al overeengekomen. Sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt dit jaar genieten de gemeenten niet langer inkomsten uit de dividenden van de (inter)communales voor gas en elektriciteit. Als compensatie krijgen ze van de federale overheid de opbrengsten van de belasting op de distributie van elektriciteit, de zogenaamde Elia-heffing. Voor Vlaanderen gaat het om 172 miljoen euro. De federale regering heeft beloofd tegen begin volgend jaar de wetswijzigingen door te voeren om die Elia-heffing daadwerkelijk te innen en door te storten. Omdat de wetswijziging er nog niet is, hebben de gemeenten geen sluitende zekerheid over hun Elia-inkomsten. Dankzij de rondzendbrief kunnen ze de opbrengsten nu wel al inschrijven op hun begroting. De minister waarschuwt dat de twee derde van de elektriciteitsdividenden een gemiddelde raming is. Voor elke individuele gemeente kan het bedrag aanzienlijk verschillen, zegt Van Grembergen. Alles hangt af van de verdeelcriteria die de federale regering voor de Elia-inkomsten oplegt. In hun meerjarenplanning mogen de gemeenten ieder jaar hetzelfde bedrag inschrijven. Ze mogen in de berekening geen rekening houden met de gasdividenden. Daarvoor krijgen ze geen compensatie.