Gemeentebelastingen stijgen met 91 miljoen

(tijd) - De Vlaamse gemeenten heffen dit jaar 91 miljoen euro meer belastingen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Sinds het begin van de bestuursperiode, in 2001, zijn de gemeentebelastingen met ruim 332 miljoen euro verhoogd. 80 procent van de belastinginkomsten van de Vlaamse gemeenten komt van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). De APB-inkomsten van 2003 zijn gebaseerd op het tarief van het aanslagjaar 2002. Dat tarief bedraagt gemiddeld 7,02 procent, tegenover 6,81 procent in 2001. Door de stijging met 0,21 procentpunt ontvangen de gemeenten dit jaar 39 miljoen euro meer dan vorig jaar. De gemeenten hebben de voorbije maanden het tarief van het aanslagjaar 2003 bepaald. 46 hebben hun tarief verhoogd; 3 gemeenten verminderden hun APB. Het gemiddelde is verder gestegen tot 7,15 procent. Daardoor strijken de gemeenten volgend jaar nog eens 21,6 miljoen euro extra op. Voor de OOV zijn de inkomsten gebaseerd op het tarief van het lopende jaar. Van de 308 gemeenten hebben er dit jaar 51 het tarief verhoogd, 2 gemeenten hebben het verlaagd. Gemiddeld heft een gemeente 1.294 opcentiemen, tegenover 1.259 vorig jaar. Door de toename krijgen de gemeenten dit jaar 33,8 miljoen euro extra. De stijging van de andere, kleinere gemeentebelastingen raamt de VVSG op 18,2 miljoen euro. Samen innen de gemeenten dit jaar 91 miljoen euro belastingen meer dan vorig jaar. Sinds het begin van de bestuursperiode, in 2001, hebben 248 van de 308 gemeenten het APB-tarief en/of het OOV-tarief verhoogd. Als gevolg daarvan zijn de gemeentebelastingen sindsdien met ruim 331 miljoen euro gestegen. MD