Advertentie
Advertentie

Gemeentedecreet niet naar Vlaams Parlement

(belga/tijd) - De Vlaamse regering heeft het ontwerp van gemeentedecreet gisteren niet definitief goedgekeurd. Volgens de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen (Spirit), gebeurde dat op vraag van Agalev. Zijn collega van Leefmilieu, Ludo Sannen (Agalev), zegt dat Van Grembergen zelf om het uitstel vroeg. Het ontwerp van gemeentedecreet vervangt de benoemde door de verkozen burgemeester. De regeling geldt vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De burgemeester wordt samen met de gemeenteraad verkozen. Alleen partijen en lijsten die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, kunnen op een aparte lijst een kandidaat-burgemeester en een kandidaat-opvolger voordragen. De kandidaat-burgemeester en zijn running mate moeten tegelijk kandidaat-gemeenteraadslid van dezelfde partij of lijst zijn. De kandidaat-burgemeester en zijn opvolger die een volstrekte meerderheid achter zich krijgen, zijn verkozen. Als geen enkele lijst de volstrekte meerderheid haalt, nemen de twee duo's die de meeste stemmen kregen het in een tweede ronde tegen elkaar op. Vrijdag stond het ontwerpdecreet op de agenda van de Vlaamse regering. De Vlaamse minister-president, Bart Somers (VLD), had immers gezegd dat hij het ontwerp snel in het parlement wilde indienen. De definitieve goedkeuring kwam er echter niet op vraag van Agalev, zegt Van Grembergen. De groenen maken de koppeling met de invoering van het kiessysteem-D'Hondt in het ontwerp van gemeentekiesdecreet. Het kiessysteem-D'Hondt is voordeliger voor kleinere partijen. De invoering van het systeem-D'Hondt staat in het Vlaamse regeerakkoord en wordt niet geregeld in het gemeentedecreet, maar in het nieuwe gemeentekiesdecreet. 'Van Grembergen stelde zelf voor alle decreten inzake bestuurlijke organisatie - het gemeente- en gemeentekiesdecreet, het provincie- en provinciekiesdecreet - nog eens te bekijken om te zien wat de onderlinge samenhang is', reageerde Sannen. 'Voor ons had het ontwerp van gemeentedecreet best goedgekeurd mogen worden.'