Gemeentekrediet-aandeelhouders eisen duidelijkheid over alliantie

BRUSSEL (tijd) - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil weten wat een alliantie tussen het Gemeentekrediet en Crédit Local de France (CLF) de aandeelhouders zal bijbrengen. Ondanks een informatievergadering van het Gemeentekrediet zijn veel prangende vragen gebleven. Bovendien betwist de VVSG dat het voorgestelde scenario de enige mogelijkheid is om de toekomst van het Gemeentekrediet te verzekeren, zeker vanuit het standpunt van de aandeelhouder. De voordelen voor de lokale besturen zijn allesbehalve evident, meent de VVSG.De VVSG wikt nog steeds de aangekondigde alliantie tussen het Gemeentekrediet en Crédit Local de France (CLF). 'We hebben geen a priori's', benadrukt Louis Roppe, voorzitter van de VVSG. 'We letten enkel op het financieel-economische belang van de alliantie voor de aandeelhouder. In de eerste plaats zijn we zelfs niet communautair gericht. Het probleem is dat we op dit moment van het management van het Gemeentekrediet geen enkel afdoend antwoord gekregen hebben op onze vragen. Noch over de alliantie met CLF, noch over andere punten. Het is voor ons dan ook niet duidelijk waarom die alliantie de enige uitweg zou zijn.'