Gemeentekrediet breidt informatie voor gemeenten uit

BRUSSEL (tijd) - Gemeenten die aangesloten zijn op Tele-Gemeentekrediet kunnen voortaan via dit videotex-ssysteem van de bank ook informatie opvragen over de subsidiereglementering van het Vlaamse gewest voor investeringen van lokale besturen.Het Gemeentekrediet startte eind 1987 met een videotex-informatiebank ten behoeve van de lokale besturen. Via dit systeem kunnen de besturen de stand van hun rekening raadplegen, betalingsopdrachten doorgeven, simulaties krijgen voor de aflossing van leningen evenals algemene financiële informatie. Het systeem verspreidt tevens informatie van andere besturen.