Gemeentekrediet krijgt 2 miljard van EIB

(tijd) - De Europese Investeringsbank (EIB) en het Gemeentekrediet financieren voortaan samen investeringen van bescheiden omvang op het gebied van waterzuivering, watervoorziening en andere infrastrukturen van algemeen belang. Hiertoe heeft de EIB een globaal krediet van twee miljard Belgische frank ter beschikking gesteld van het Gemeentekrediet. Daarmee kan de bank projekten van lokale overheden financieren ter waarde van ruim vier miljard frank. Een groot deel van de toegekende middelen is bestemd voor gemeentelijke rioleringsstelsels. Een Europese richtlijn inzake de opvang en zuivering van stedelijk afvalwater wordt nu in België konkreet ten uitvoer gebracht. Dat werd medegedeeld door de EIB. De financieringsinstelling van de Europese Unie heeft tot taak door middel van de toekenning van lange-termijnkredieten bij te dragen tot de verwezenlijking van communautaire doelstellingen. Zij financiert omvangrijke investeringen via afzonderlijke kredieten en kleine en middelgrote projekten via globale kredieten.