Gemeentekrediet poogt gezamenlijke controle over BBL juridisch in te dekken

BRUSSEL (tijd) - Volgens François Narmon, directievoorzitter van het Gemeentekrediet, is de conventie tussen GBL, het Gemeentekrediet en Royale Belge in verband met de gezamenlijke controle over BBL niets anders dan de omzetting van een feitelijke situatie in een juridische situatie. Specialisten zien gaten in de redenering van Narmon, maar ze wijzen er op dat deze constructie GBL moet toelaten geruisloos uit BBL te stappen.Het betoog van François Narmon kadert in het opzet van de Groep Brussel Lambert om uit de Bank Brussel Lambert te stappen zonder dat er een overnamebod op de BBL moet komen. De drie hoofdspelers, GBL, Gemeentekrediet (GKB) en Royale Belge (RB) maken daarbij gebruik van de zwakheden in de Belgische overnamewetgeving. In hun gezamenlijke mededeling van 30 augustus stelden de drie partijen voor een periode van vijf jaar gezamenlijk de controle over BBL te zullen uitoefenen. Aangezien er geen aandelen tegen een meerprijs gekocht waren, speelde de overnamewetgeving niet.