Advertentie
Advertentie

Gemeentekrediet sluit akkoord met Royale Belge

(tijd) - Komende maand start het Gemeentekrediet met de verkoop van Quadra Full, een gecombineerde polis voor KMO's. Het is de eerste maal dat het Gemeentekrediet via haar agentschappen een eigen polis voor bedrijven op de markt brengt. Leverancier van het nieuwe produkt is Royale Belge. Royale Belge vormt samen met het Gemeentekrediet en holding GBL het aandeelhouderssyndicaat dat de BBL Bank controleert. De 'gouden driehoek' Royale Belge/BBL/Gemeentekrediet intensiveert nu ook haar operationele samenwerking.Het Gemeentekrediet werkte voor de verkoop van verzekeringen tot nu toe exclusief samen met OMOB. 'Die samenwerking blijft', beklemtoont de woordvoerder van het Gemeentekrediet. 'OMOB is onze bevoorrechte partner voor de verkoop van verzekeringen aan particulieren'. Dat gebeurt langs twee gemeenschappelijke verzekeringsondernemingen, Mega en Mega Life. Voor bedrijfsverzekeringen wordt Royale Belge de bevoorrechte partner mèt de goedkeuring trouwens van OMOB. Het nieuwe produkt, Quadra Full is de Gemeentekrediet-versie van de Royale Belge-polis Saphir. Het is vooral geschikt voor zelfstandige ondernemers en kleine ondernemingen. Die bedrijven lopen tal van relatief kleine risico's die nu in één enkele polis gebundeld worden. Dat bespaart veel administratiekosten en vermijdt overlapping van dekking. Met een Quadra Full-polis zal een bedrijf zowel over een arbeidsongevallenverzekering als over een verzekering tegen brand, diefstal, bedrijfsaansprakelijkheid, bedrijfsschade, geldverlies beschikken. De idee voor een combiné-polis komt uit Groot-Brittannië en werd op de Belgische markt geïntroduceerd door de Britse verzekeraar Sun Alliance België. Deze maatschappij levert trouwens een gelijkaardig produkt aan de Generale Bank dat gecommercialiseerd wordt onder de naam OmniRisk. Merkwaardig is dat voor OmniRisk De Vaderlandsche maar ook Royale Belge optreden als medeverzekeraars.