Gemeentekrediet verankert BBL via BIL

(tijd) - Tussen 5 en 10 juli beslist de raad van bestuur van de Banque Internationale á Luxembourg (BIL) of ze al dan niet 5 procent neemt in het aandelenkapitaal van de Bank Brussel Lambert. BIL wordt gekontroleerd door het Gemeentekrediet, en voert dus de eerste stap in de "Belgische' verankering van de BBL uit.