Advertentie
Advertentie

Gemeentekrediet verwerft kontrole over BIL

LUXEMBURG (tijd) - Het Gemeentekrediet neemt de participatie (iets minder dan 50 procent) van de Groep Brussel Lambert en Pargesa (GBL/Pargesa) in de Banque Internationale á Luxembourg (BIL) over. In een eerste faze verwerft het Gemeentekrediet ongeveer 25 procent van de BIL-aandelen, waarmee een bedrag van meer dan 5 miljard frank gemoeid is. Voorts heeft het Gemeentekrediet een optie om het saldo te verwerven vóór 31 december 1993. Voor GBL en Pargesa kadert de transaktie in hun nieuwe strategie, waarmee midden vorig jaar van start werd gegaan en waarbij voortaan de nadruk wordt gelegd op sektoren die als meer strategisch worden beschouwd. De BIL is met een balanstotaal van ruim 523 miljard Lux.fr. en kliëntendeposito's van meer dan 406 miljard de belangrijkste loketbank in Luxemburg. De BIL behaalde in 1989 een nettowinst van ruim 1,4 miljard Lux.fr. Naast retail-bankieren en tesaurie-operaties richt de bank zich met haar aktiviteiten vooral tot de bedrijven (in binnen- en buitenland), private banking, kapitaaloperaties en financiële engineering. De BIL-aandelen worden genoteerd op de beurs van Luxemburg.