Gemeentekrediet werkt aan 'Fortis-constructie'

(tijd) - Het Gemeentekrediet en de Franse tegenpool Crédit Local de France werken momenteel aan een 'Fortis-scenario'. Beide banken, gespecialiseerd in de financiering van lokale besturen, zouden daarbij hun activiteiten in een nieuwe holding onderbrengen die de werkmaatschappijen zal controleren. Onderdeel van dat scenario, dat op diverse plaatsen op tafel ligt, is ook een beursgang van 30 procent van het aandelenkapitaal van het Gemeentekrediet.Het Gemeentekrediet is duidelijk vragende partij om de uitdaging van de Europese eenheidsmunt in versterkte slagorde tegemoet te treden. Volgens diverse bronnen is de uitverkoren partner Crédit Local de France, de Franse evenknie van het Gemeentekrediet. Omdat een fusie politiek delicaat ligt, wordt er nu gewerkt aan een zogenaamde 'Fortis-constructie'. Fortis is een financiële groep die vanuit de Belgische verzekeraar AG en de Nederlandse groep Amev is opgebouwd. Beide groepen behouden wel hun eigen aandeelhouderschap, maar plaatsen hun activiteiten in een overkoepelende holding. Die controleert op haar beurt de werkmaatschappijen.