Advertentie
Advertentie

Gemeentelijke belastingen in 10 jaar met 60% gestegen

(tijd) - De gemeenten hebben de voorbije jaren hun financiën in orde gebracht. Dit is echter grotendeels gebeurd door belastingverhogingen. Tussen 1983 en 1993 zijn de gemeentelijke belastingen met 60 procent gestegen, met name van 7.646 fr. per inwoner tot 12.660 fr. Volgens Vlaams minister van binnenlandse zaken Theo Kelchtermans is de bovengrens bereikt.Kelchtermans stelde gisteren een brochure voor over de gemeentefinanciën. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de gemeentelijke begrotingen. In tegenstelling tot het verslag van het Gemeentekrediet, worden hier cijfers per gemeente gegeven. Tevens hebben de gegevens betrekking op de rekeningen en niet op de begrotingen.