Advertentie
Advertentie

Gemeentelijke parkeerboete in wettelijke schemerzone

(tijd) - De verklaringen van minister Kelchtermans in de VTM-uitzending Telefacts, als zouden verscheidene Vlaamse gemeenten op onwettige wijze parkeerboetes innen, hebben heel wat reakties uitgelokt. Enkele steden voerden onlangs een parkeerreglement in waarbij chauffeurs die geen parkeergeld betalen, automatisch het halve-dagtarief aangerekend krijgen. De stadsbesturen willen op die manier vermijden dat de politie een proces-verbaal moet uitschrijven dat de federale overheid ten goede komt. Een parkeerbon aan het halve-dag-tarief stijft de gemeentekas. Een woordvoerder van Kelchtermans ontkent dat de minister de stedelijke parkeerreglementen als onwettig zou hebben omschreven. De gemeenten zijn bevoegd om parkeergelden te innen, maar er duiken problemen op als iemand weigert te betalen binnen de aangegeven termijn. Volgens de minister is er wel een wetgevend initiatief nodig waardoor de wettelijkheid van de stedelijke reglementen buiten kijf komt te staan.