Gemeenten en OCMW's:'Gelijke subsidie voor gelijk werk'

(tijd/belga) - 'Gelijke subsidie voor gelijk werk.' Onder dit motto eisten vertegenwoordigers van de gemeenten en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gisteren bij de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, en zijn collega van Welzijn, Mieke Vogels, meer geld voor hun welzijnsdiensten, zoals de poets- en de kinderopvangdiensten. Vogels repliceerde 'dat er geen bijkomende discriminaties in de subsidies van de openbare en de private sector meer gecreeerd worden' en dat 'ze de gevolgen van bestaande discriminaties al voor verschillende miljoen euro's heeft verlicht'. Gemeenten en OCMW's beheren vaak verschillende welzijnsvoorzieningen, zoals rusthuizen, serviceflats, poets- en klusjesdiensten, creches en diensten voor opvanggezinnen. Met de cijfers in de hand protesteerden ze gisteren tegen de ongelijke financiele behandeling in vergelijking met de private sector. Een private creche ontvangt bij voorbeeld dit jaar per opvangplaats 5.397 euro als personeelstoelage, terwijl een 'openbare' creche het moet stellen met 4.555 euro. Eenzelfde beeld geldt voor de kinderopvang en de schoonmaak- en de klusjesdiensten. Uiterlijk tegen 2006 moeten de financiele discriminaties zijn weggewerkt, stellen de lokale besturen. De kosten ramen ze op 49,5 tot 74,3 miljoen euro. De ongelijkheid werd al herhaaldelijk aangekaart. Maar omdat de financiele situatie van de lokale overheden steeds nijpender wordt, werd gisteren nog eens actie gevoerd. 'De lokale besturen dreigen hun sociale dienstverlening af te bouwen omdat ze te duur is', zei de Antwerpse OCMW-voorzitster, Monica de Coninck.