Advertentie
Advertentie

Gemeenten en provincies mogen 1% opslag geven

(tijd) - Gemeenschapsminister van openbaar ambt Luc Van den Bossche en de ambtenarenbonden hebben dan toch een akkoord bereikt over de weddeverhogingen van ambtenaren bij gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. De lokale overheden mogen hun werknemers nog dit jaar 1 procent loonsopslag, 1 extra vakantiedag en een eindejaarspremie van 14.000 frank geven.