Advertentie
Advertentie

Gemeenten even krapper bij kas door dalende ontvangsten

(tijd/belga) - Vorig jaar zaten de gemeenten door vertragingen op de ontvangsten krapper bij kas dan de vorige jaren. Op zich is dat nog niet alarmerend. Er is wel een toenemende en op termijn onhoudbare druk vanuit de OCMW-uitgaven. Alle gemeenten samen hebben op hun begroting voor dit jaar een tekort van 3,3 miljard maar een gekumuleerd overschot van 16 miljard.De cijfers komen uit de jaarlijkse studie van het Gemeentekrediet: 'De Financiën van de Lokale Overheden in 1994'. Ze is gebaseerd op de rekeningen en begrotingen van de 589 Belgische gemeenten. Voor het eerst is er ook een overzicht op basis van de nieuwe gemeenteboekhouding.