Advertentie
Advertentie

Gemeenten krijgen in 200320 procent meer middelen

(tijd) - De dotatie uit het Vlaams Gemeentefonds aan de Vlaamse gemeenten zal in 2003 een vijfde hoger liggen dan in 1999, het begin van de legislatuur. Het gaat om 1,5 miljard euro, of 259 euro per Vlaming. Niet alleen de middelen van het Gemeentefonds zijn opgetrokken, er is voorts werk gemaakt van een andere verdeelsleutel onder de 308 Vlaamse gemeenten. Omstreden blijft de bestraffing van dertien gemeenten met een te lage gemeentelijke fiscaliteit.