Gemeenten krijgen onroerende voorheffing sneller

(tijd) - De Vlaamse gemeenten krijgen sneller en gelijkmatiger de onroerende voorheffing (OV) die de Vlaamse overheid voor hen int. De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, laat de maandelijkse doorstorting van de geïnde OV vervangen door de betaling, in de tweede jaarhelft, van 95 procent van de OV in zes maandelijkse, gelijke schijven. De afrekening gebeurt het volgende jaar. De regeling moet liquiditeitsproblemen bij de gemeenten voorkomen.