Advertentie
Advertentie

Gemeenten moeten criteria en tarievenvoor het wegslepen van wagens uniformiseren

(tijd) - Test Aankoop en VTB-VAB eisen dat de gemeenten hun criteria voor het wegslepen van autos op elkaar afstemmen. De wet die zegt wanneer een wagen mag worden weggetakeld, moet duidelijker. Er moeten tariefafspraken komen en een betere informatieverstrekking. Beide organisaties stelden gisteren de willekeurige aanpak van foutparkeerders aan de kaak.