Gemeenten verdienen 150 miljoen aan leegstand

(tijd) - De Vlaamse gemeenten zullen dit jaar ruim 150 miljoen frank verdienen aan de gemeentelijke belasting op leegstand. Zij reageren nogal terughoudend op de plannen van de Vlaamse Gemeenschap om een eigen belasting op leegstaande panden in te voeren. Nochtans zullen de gemeenten opcentiemen kunnen heffen op de nieuwe gemeenschapsbelasting.Een overzicht van de gemeentelijke begrotingen dat ons werd verstrekt door de Vlaamse administratie, leert dat 155 gemeenten dit jaar een belasting op leegstand toepassen. Deze gemeenten verwachten dat de heffing 151 miljoen zal opbrengen.