Advertentie
Advertentie

Gemeenten vrij in belasting op ongebruikte bouwgrond

(tijd) - Wie een perceel bouwgrond heeft, maar er vooralsnog niet op bouwde, kan zich binnenkort verwachten aan een verhoging van de grondlasten. Minister Theo Kelchtermans (CVP), in de vorige Vlaamse regering bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden, stuurde de Vlaamse gemeenten een omzendbrief waardoor ze de heffing op onbebouwde percelen voortaan vrij kunnen bepalen.