Gemeenten willen zelf beslissen over huisvuilbelasting

(tijd) - De Vlaamse gemeenten willen zelf kunnen blijven beslissen of ze een forfaitaire huisvuilbelasting heffen. Een inkomensgerelateerde belasting, die de Vlaamse regering de gemeenten wil opleggen, is niet altijd sociaal rechtvaardiger. Dat liet de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vrijdag in een mededeling weten. Ook de VVSG zegt voorstander van sociaal correcte belastingen te zijn, en geeft toe dat forfaitaire belastingen het nadeel hebben weinig of geen rekening te houden met de financiele draagkracht van de inwoners. Daarom meldde de VVSG in 2001 al aan de gemeenten dat ze moesten nadenken over de vervanging van forfaitaire belastingen door inkomensgerelateerde. De VVSG laat weten dat de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting bespreekbaar is, maar merkt op dat een inkomensgerelateerde belasting niet altijd sociaal rechtvaardiger is. Bedrijven en KMO's bijvoorbeeld kunnen hun afval meegeven met de gemeenten, maar dragen niets bij via de aanvullende personenbelasting. De loon- en weddetrekkenden draaien daarvoor dan op. De VVSG merkt ook op dat in bepaalde gemeenten grote groepen van buitenlanders leven die aan de aanvullende personenbelasting ontsnappen, zoals diplomaten. Ook in die gemeenten krijgen de overige burgers de rekening gepresenteerd. Daarom is het belangrijk dat elke gemeente zelf kan blijven bepalen hoe ze haar kosten recupereert, besluit de VVSG. 'Dat maatwerk zou door de plannen van de Vlaamse regering onmogelijk worden.' De VVSG hekelt dat de regering hierover nog niet overlegd heeft met de lokale besturen. De VVSG is daar nog altijd vragende partij voor. WVDV