Advertentie
Advertentie

Gemeenten worden een beetje rechter

(tijd) - Gemeenten moeten binnenkort niet meer langs de rechter passeren om personen te laten bestraffen die hun politiereglementen met de voeten treden. Ze krijgen het recht om zelf administratieve sancties op te leggen aan overtreders. Met die hervorming wil de federale regering de gemeenten de wapens bezorgen om afdoend op te treden tegen allerlei vormen van 'kleine' maar reële overlast, zoals sluikstorten, geluidsoverlast of hondenpoep.Naast de federale en regionale wetten en decreten hebben bijna alle gemeenten eigen politiereglementen waarin ze bijvoorbeeld bepalen wanneer je je vuilzak mag buitenzetten, waar je viervoeter zijn 'ding' mag doen en vanaf welk uur de buurman de radioknop wat stiller moet draaien. Overtreders kunnen een politiestraf krijgen. Het probleem is dat die straffen opgelegd moeten worden door de strafrechtbanken, doorgaans de politierechtbanken. En hier loopt het wel eens mis. De parketten klasseren pv's over overtredingen maar al te vaak met het argument dat de rechtbanken de handen al meer dan vol hebben met de strijd tegen zwaardere vormen van criminaliteit.