Gemeentepolitie verbolgen over voorakkoord politiestatuut

(tijd) - Het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie (NSBP) is uiterst verbolgen over de resultaten van de onderhandelingen gevoerd tussen de rijkswachtbonden en de minister van Binnenlandse Zaken. Het feit dat rijkswachters in de nieuwe geïntegreerde politie op 56 jaar met pensioen kunnen gaan en de gemeentepolitie slechts met 58 jaar is volgens het NSBP een aanfluiting van elke belofte om de statuten te harmoniseren in het kader van de hervormingen. De vier erkende vakbonden (ACOD, CCOD, VSOA en rijkswachtvakbond NSRP) ondertekenden donderdag met de overheid een voorakkoord over het nieuwe politiestatuut. De teksten worden deze week aan de basis voorgelegd en op 10 mei moeten de bonden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie laten weten of zij de tekst aanvaarden. De rijkswachtvakbonden en de autonome vakbond van de gerechtelijke politie reageerden positief op de voorliggende tekst.